Slide 1


Poslovni Informator Kaluđerice

Štampani oblik

Izlazi u štampanom obliku, tiraž 65oo kom i deli se na teritoriji Kaluđerice po sistemu jedan Informator jedna kuća.

Poručite

Poslovni Informator Kaluđerice

Elektronski oblik

Elektronski oblik Poslovnog Informatora Kaluđerice nalazi se na sajtu: www.kaludjericainfo.com

Poručite
Slide 2

Poslovni Informator Kaluđerice štampani i elektronski oblik.

Poslovni Informator Kaluđerice